Oferta

Ochrona danych Twojej firmy jest dla nas priorytetem. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm we wszystkich aspektach dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy swoim klientom wsparcie w przedmiocie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • ocena przez audyt rozwiązań oraz procesów obowiązujących w firmie,
 • sporządzanie wewnętrznej dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo informacji poufnych,
 • pomaganie przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań informatycznych.
 • szkolenia kadry kierowniczej i pracowników w zakresie RODO
 • bieżący monitoring procedur oraz uzupełnienia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • pełnienie funkcji – inspektora danych osobowych 

Działając w oparciu o najwyższe standardy, oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, biur finansowo-księgowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz wszelkich instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz regulacji unijnych.

W ścisłej współpracy z klientem dokonujemy zdefiniowania jak realizowane będą wymagania ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

     1. Audyt bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Celem audytu jest analiza stanu istniejącego oraz stwierdzenie zgodności sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie, z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.:

     2. Określenie zakresu, celów i procedur systemu ochrony danych osobowych;

     3. Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany przygotować oraz wdrożyć dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności:

 • Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 • Dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, klauzule poufności, klauzule zgód, powołanie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zbiory i ewidencje, itp.
 • wdrażania procedur i dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, sytuacji kryzysowych i incydentów naruszeń.

    4. Weryfikacja zbiorów danych

W ramach naszej oferty dokonujemy przeglądu danych osobowych oraz wypełniamy wnioski rejestracyjne do GIODO dla wszystkich wymagających rejestracji zbiorów danych osobowych.

    5. Szkolenia czyli przygotowanie kompetencyjne personelu

Oferujemy szkolenia przygotowywane z uwzględnieniem potrzeb konkretnej organizacji.

Dodatkowo oferujemy: 

    a. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Oferujemy kompleksową obsługę firmy w zakresie ochrony danych osobowych poprzez zarejestrowanego w GIODO Inspektora Ochrony Danych . Wszyscy nasi Inspektorzy  posiadają certyfikaty ukończenia kursów dla Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Uwzględniają wchodzącą w życie nowelizację RODO, certyfikat ukończenia kursu dla Inspektorów Ochrony Danych, a także wiedzę i wymagane prawnie doświadczenie.

     b. Prowadzenie rejestrów, sprawdzeń okresowych oraz raportowanie do Administrator Danych Osobowych

     c. Monitorowanie zmian w przepisach i aktualizacją dokumentacji.